NUR S. 24 / 35

ALLAHÜ NURUSSEMAVATİ VEL'ARD. MESELÜ NURİHİ KEMİŞKATİN FİYHA MISBAH ELMISBAHU FİY ZÜCACEH EZZÜCACETÜ KE'ENNEHA KEVKEBÜN DÜRRİYY, YUKADÜ MİN ŞECERETİN MÜBAREKETİN ZEYTUNETİN LA ŞARKIYYETİN VE LA GARBIYYEH, YEKADÜ ZEYTÜHA YUDIY'Ü VE LEV LEM TEMSESHÜ NAR NURUN ALA NUR, YEHDİYLLAHÜ LİNURİHİ MEN YEŞA VE YADRİBULLAHÜL'EMSALE LİNNAS VALLAHÜ BİKÜLLİ ŞEY'İN ALİYM.


NUR S. 24/35

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemiyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

Bu Ayet'in içinde insanlığın çok büyük bir kısmının kaderi yazılıdır. Ve daha bir çok şey vardır.Ben sadece dünya'daki ve türkiye'deki ünlü'lerin bir kısmını yazdım.Ayet'in içine Allah'ın neler gizlediğini göreceksiniz.Sizlere Ayet'in çok kısa bir özet'ini sunacağım.Ben Ayet'te Allah'ın neler gizlediğini arayıp buldum. Sizlere sadece bulduklarımı takip etmek düşmektedir.Geniş açıklamayı daha sonra yapacağım.

Şimdi size Kur'an'ın Şifrelerini sunuyorum.

Ayet ' te P - J - O - W - X - Q Harf'leri yoktur.

Bunların yerine aşağıdaki Harf'leri koyunuz.

şifre alfabe
p
j
o
w
İKS
Q
düz alfabe
B
C
A
V
X
K

Noktalı, noktasız Harf'ler farketmiyor.

Ç
Ğ
i
Ö
Ş
Ü
C
G
I
O
S
U

Yazdığım satır'ları Ayet'te sol'dan sağ'a doğru okurken noktalı, noktasız Harf'leri, ihtiyaca göre ya noktalı ya'da noktasız olarak kullanabilirsiniz.

Bu Şifre'ler sayesinde Ayet'in kilidi açılıyor ve içindeki muazzam bilgiler açığa çıkıyor.

Yazdığım her satırı Ayet'te sol'dan sağ'a doğru okuyup harf, harf takip ediniz. 2. satır'a geçtiğinizde tekrar Ayet'in başından itibaren sol'dan sağ'a harf, harf takip ediniz. Sizlere gösterdiğim şifre'leri uyguluyarak yapınız. Bundan sonraki satır'larda aynen bu şekilde devam ediyor.


ÖNEMLİ NOT

 Ayet'in şifresini türkçe orjinal metinlerden takip ediniz. tercümeler sadece yabancıları bilgilendirmek içindir.

 

Yirminci yüzyılın mucizesi olan bilgisayarlar git gide gelişerek binlerce sayfa dolusu bilgiyi ufak bir disket'e sığdırıp istenildiği zaman bu disket'teki bilgileri yine bilgisayar vasıtası ile açıp bilgisayar'ın ekranında görüntü sağlayarak okumanın mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.

Son gelişlemelerle bu ufacık ciklet paketi büyüklüğündeki harddisk'lerdeki bilgileri aynı gaz'larda olduğu gibi sıkıştırarak harddisk'lere yerleştirmek mümkün , böylece harddisk'lerin içindeki bilgi hacmı'nı milyonlarca sayfaya eşit kılmak bir mucize olmaktan çıkmış durumda böylece istenildiği zaman tekrar bu bilgileri bazı bilgisayar programlarıyla açarak basınç altında tutulan gazlar gibi serbest kalan bu bilgileri ekrana taşıyıp milyonlarca sayfanın içeriğini okumak mümkün.

Bu Ayet Kainat'ın başlangıcından , Kıyamete kadar olacakların çok büyük bir kısmını yazıyor.

Bizler , bu kainat yaratılmadan önce senaryosu Allah tarafından yazılan muazzam bir filmin figüran oyuncularıyız. Adı Kader olan bu filmde herkesin bir rolü vardır. Her filmin bir sonu olduğuna göre bu filminde beklenen sonu Kıyamet'tir.

www.kuran-sifresi.com 12.10.2000 Tarihinde Hizmete Girmistir ve Her Gün Güncellenmektedir.